Ansvarlighed og kvalitet i henhold til standard og mere til

Hos FÖRCH gælder de højeste standarder både for os og for vores forsyningskæder.

Vi tænker og handler ud over normen og værdsætter et ansvar, der rækker ud over vores egen virksomhedsorganisation. Derfor er det en selvfølge for os at lade vores interessenter deltage og aktivt involvere dem.
Derfor udgiver vi en bæredygtighedsrapport og rapporterer om vores virksomhedsaktiviteter inden for økonomi, sociale forhold og økologi.
For os rækker ansvaret ud over vores egne entreprenante handlinger. Derfor arbejder vi med forskellige tiltag for at sikre grundlæggende rettigheder i alle vores forsyningskæder.

Desuden er vi certificeret af TÜV Nord i henhold til de respektive DIN EN ISO-standarder. Som en gruppe af virksomheder er vi således forpligtet til regelmæssige inspektioner og optimeringer på alle områder, der er relevante for certificering.

 

Du kan finde en oversigt over vores forpligtelser i vores leverandøroplysninger.

Certificeret kvalitet - normen for os

FÖRCH-kvalitet er kendetegnet ved produkter, der er optimalt tilpasset dine behov og overbeviser med funktion og effektivitet i lige høj grad. FÖRCH-kvalitet betyder også: 98,5 % leveringsprocent/serviceniveau. Vores pålidelige logistikpartnere sørger for, at ordrerne bliver leveret inden for 48 timer. For at sikre, at du modtager dine varer hurtigt og pålideligt, er alle arbejdsprocesser - hvad enten det er i vareindgangen, på højlageret eller i det automatiserede logistikcenter - koordineret og optimeret ned til mindste detalje. Kundeorientering i kvalitetsstyring er normen hos FÖRCH, hvilket er grunden til, at vi er certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001. Fokus for vores kvalitetspolitik er vores kunders tilfredshed. Vores primære mål er at forsyne dig med produkter og tjenester, der fuldt ud opfylder dine krav og forventninger.

For at nå dette mål gælder følgende vejledende principper for kvalitet hos FÖRCH:

 • Den høje kvalitet af vores produkter, tjenester og løsninger er vores primære virksomhedsmål.
 • Målestokken for vores produkt- og servicekvalitet bestemmes af vores kunder.
 • Punktlighed og korrekt emballering af leverancerne er vores målestok. Aftalte deadlines skal overholdes.
 • Omhyggelig og grundig behandling af forespørgsler, tilbud, ordrer, prøver og reklamationer i henhold til "nulfejlsprincippet".
 • Alle medarbejdere er bevidste om deres ansvar for at realisere vores kvalitetsmål og forpligtelsen til at rapportere kvalitetsafvigelser til deres overordnede, hvis de ikke er i stand til at afhjælpe dem inden for rammerne af medarbejdernes beføjelser.
 • Reducere omkostningerne og øge produktiviteten ved at opretholde et konstant højt kvalitetsniveau, som kun kan opnås, hvis alt arbejde udføres korrekt fra starten.
 • Prioriter fejlforebyggelse frem for fejlretning ved at fjerne årsagen til fejlen.
 • Dybdegående vurdering af vores leverandører, da kvaliteten af vores produkter hovedsageligt afhænger af vores leverandører.
 • At respektere vores kunders løbende krav og forventninger.
Download certifikat
Download kvalitetspolitik
Certificeret miljømanagement

Sikker overholdelse af lovkrav og vores egne miljøstandarder er grundlaget for vores miljømanagementsystem. En regelmæssig gennemgang af denne miljøpolitik med tilsvarende tilpasning til nyere udviklinger har til formål løbende at forbedre miljøbeskyttelsen. Miljøpolitikken gælder også for vores internationale datterselskaber. Vi inddrager dem regelmæssigt i koncern-certificeringen af vores kvalitets- og miljømanagementsystem. Følgende aspekter er en del af vores miljøstyringssystem:

 • Fremme af motivation for miljøbevidsthed
 • Kontrol af miljømanagementsystemet
 • Virksomhedens processer og produkter
 • Entreprenører og leverandører
 • Brand- og fareforebyggelse
 • Information til kunder
 • Nye produkter og processer
 • Information til offentligheden
 • Ledelsens engagement

Med evalueringen af resultater, interne revisioner samt periodisk rapportering om operationel miljøbeskyttelse gennemgås miljøstyringssystemets egnethed, hensigtsmæssighed og effektivitet regelmæssigt af vores ledelse.

CO2-neutral forsendelse af varer

I samarbejde med vores logistikpartner DPD fokuserer vi på klimaneutral pakkeforsendelse med "Total Zero". Fokus er på at transportere varer med markant reduceret CO2-udledning. Transport af pakker forårsager en høj andel af CO2-emissioner, som har en negativ indvirkning på det globale klima og fortsætter med at drive drivhuseffekten. For at stoppe denne udvikling forpligter vi os til bæredygtig vareforsendelse og påtager os dermed et virksomhedsansvar for medarbejdere, miljø og samfund. Som en del af "Total Zero"-initiativet transporterer FÖRCH pakker med DPD på en CO2-neutral måde. Denne miljøvenlige forpligtelse er ikke forbundet med noget tillæg for FÖRCH-kunder og garanterer fortsat de højeste kvalitetsstandarder.

Download certifikat
Download miljøpolitik
Certificeret energistyring

Hos FÖRCH er reduktion af energiforbruget en vigtig del af virksomhedens politik. Som virksomhed er vi bevidste om, at vore aktiviteter påvirker energibalancen. Det er derfor vores pligt at reducere energiforbruget indenfor rammer af økonomiske og tekniske muligheder ved hjælp af gennemtænkte processer. Ansvar i håndteringen af energi og ressourcer kræver at indentificere og evaluere vores væstentlige energiaspekter samt opfylde de definerede energimål og kontrollere dem i forhold til målbare egenskaber.  Ud fra et fælles ansvar for mennesker og miljø har FÖRCH sat sig det mål at harmonisere en rentabel servcie ved at forbedre energiydelsen og undgå energispild. så vidt dette er teknisk og organisatorisk muligt, samt økonomisk rentabelt. 
Derved er det en selvfølge for FÖRCH at overholde juridiske og officielle forskrifter, andre energirelaterede interesser samt de energiforbrugskrav, vi selv stiller og overgå dem, hvor det er muligt.

Alle bidrag tæller

Alle medarbejdere kender vores managementsystem og har ret og pligt til at arbejde hen imod at eliminere forhold, der forårsager unødvendig energriforbrug. Gennem information og skoling fremmer vi energibevidst adfærd blandt vores medarbejdere både i og udenfor virksomheden. For os er den løbende forbedring af energiydelsen også en forudsætning for en effektiv reduktion af omkostningern på mellemlang og lang sigt og et vigtigt bidrag til reduktion af energiforbruget. Problemfri organisation, avancerede ledelsesmetoder og det nyeste indenfor skånsom teknologi giver de nødvendige rammer herfor. Ledere er forpligtet til at anvende den gældende ledelsespraktsis inden for deres ansvaresormåde, til konstant at overvåge deres effektivitet og tilpasse dem til den nyeste viden og krav. 

Download certifikat
Download energipolitik
Bæredygtighed hos FÖRCH

Siden virksomheden blev grundlagt i 1963, har FÖRCH arbejdet for at bevare vores miljø med fremsynethed. Derfor har vi besluttet at konkretisere vores handlinger og har skabt et fundament for i dag og i morgen, som vi sammenfatter under Corporate Social Responsibility (forkortet CSR). For en fælles fremtid er det uundværligt at skabe en ensartet forståelse af CSR. Derfor sammenfatter FÖRCH sine aktiviteter i tre dimensioner: Økonomisk, socialt og økologisk.

"Fremtiden for os alle, såvel som for vores kommende generationer, er ikke en tilfældighed, men resultatet af de valg, vi træffer i nuet."
Andreas Pescht, Koncern direktør (CEO)
Rapport om bæredygtighed

I alle tre dimensioner rækker vores anvendelsesområde ud over vores egen organisation. FÖRCH lægger stor vægt på at tage hensyn til vores interessenters interesser og vores miljøs velfærd. Derfor er vores ansvar for forsyningskæden og compliance yderligere led i vores globale aktiviteter. For mere information, se Ansvar i forsyningskæden og compliance. Vi har besluttet at udgive en bæredygtighedsrapport for at kunne rapportere transparent om vores nøgletal, mål og resultater.

I vores første rapport for regnskabsårene 2021 / 2022 får du et omfattende overblik over vores CSR-aktiviteter:

Vi tager ansvar for vores forsyningskæder

Mennesker over hele verden er involveret i produktionen af de produkter, vi sælger. Det er en selvfølge for os, at internationalt gældende standarder, som f.eks. den internationale arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende arbejdsstandarder eller FN's Global Compact, skal overholdes. Vi har beskrevet de principper, der gælder for os, i vores principerklæring om respekt for menneskerettigheder. Vi forpligter også vores leverandører til at overholde vores Code of Conduct for Business Partners.

 

Vores tilgang

Vi træffer en række foranstaltninger for at sikre, at menneskerettighederne håndhæves i vores forsyningskæder. Til dette formål overvåger vi regelmæssigt vores leverandører for potentielle miljømæssige, økonomiske og sociale risici på grundlag af forskellige internationalt anerkendte indekser (f.eks. BSCI Countries Risk Classification).

 • Vi følger resolut op på identificerede risici. Derfor er vi i konstant dialog med vores leverandører, og i samarbejde med en ekstern tjenesteudbyder reviderer vi regelmæssigt produktionsstederne med hensyn til overholdelse af menneskerettighederne på stedet. I tilfælde af overtrædelser reagerer vi straks med passende foranstaltninger.
 • For at skabe en bæredygtig bevidsthed hos alle medarbejdere, der interagerer med vores leverandører, afholdes der regelmæssigt kurser om emnet "Menneskerettigheder i forsyningskæden".
 • Desuden tilbyder vi alle whistleblowere muligheden for at kontakte os anonymt og fortroligt. Vi har oprettet et whistleblower-system specifikt til dette formål. Du kan finde flere oplysninger om dette på https://www.foerch.dk/overholdelse.