Salg kun til erhvervsdrivende

Miljøpolitik

og principerklæring

Miljøpolitikken skal sikre, at alle FÖRCH Koncernens aktiviteter planlægges og udføres med respekt for miljøet.

FÖRCH Koncernen stræber efter at sikre en høj miljøstandard. National og international lovgivning samt egne miljøstandarder, danner grundlaget for vores miljømanagementsystem.

Den regelmæssige kontrol af denne miljøpolitik, samt tilsvarende tilpasninger til nyere og bedre processer, er målet for en kontinuerlig forbedring af miljøbeskyttelsen.

Miljøpolitikken gælder for hele FÖRCH Koncernen og definerer det overordnede miljø-arbejde i alle koncernens selskaber. Miljøpolitikken lyder således.:

Fremme motivationen for miljøbevidsthed.

Bevidsthed og ansvarlighed for miljøbeskyttelse bliver understøttet af medarbejderne på alle niveauer gennem uddannelse og information.

Kontrol af miljømanagementsystemet.

Regelmæssig kontrol sikrer aktualiteten af miljøpolitikken. Dette sker gennem kontrol audits, hvor resultater bliver dokumenteret og analyseret med henblik på forbedringer.

Ansvar.

Vi tager miljømæssige hensyn i alle relevante processer og aktiviteter, og motiverer ansatte på alle niveauer til at tage ansvar for, og deltage i, miljø forbedrende aktiviteter. Til reducering af miljøbelastninger laves egnede forholdsregler. Disse forholdsregler har til formål at nedbringe eller helt at undgå miljøbelastning af enhver art.

Leverandører og partnere.

Leverandører og partnere bliver via informationer om vores miljøpolitik, gjort opmærksom på vores holdning til en miljøskånende produktion og drift.

Brand og nødberedskab.

En brandbeskyttelses- og nødberedskabsplan er fremstillet og bliver regelmæssigt opdateret. Undervisning og øvelser gennemføres løbende.

Information til kunder.

Firmaets kunder bliver informeret om alle miljøsynspunkter for produkterne eller efter behov rådgivet.

Nye produkter og procedurer.

Vi tager hensyn til miljøet i alle faser ved valg af nye produkter, driftsmetoder og procedurer. Hvor det er teknisk og økonomisk muligt, forsøger vi løbende at reducere miljøbelastningen mest muligt.

Information til offentligheden.

Virksomhedsledelsen vil efter ønske gøre miljøaktiviteter for Förch Gruppen tilgængelig for  interesserede, som kunne have brug for det.

Ledelsens forpligtelser.

Som et led i vores arbejdsgiver pligt, fastlægger vi med den foreliggende management- håndbog, vores miljøpolitik og vores samlede miljøorienterede mål, samt handlingsprincipper for vores virksomhed.

Vores virksomhed driver og realiserer et miljømanagementsystem efter de fastlagte  retningslinjer, lovmæssige og interne krav.

Vores kvalitetsmanagementhåndbog skildrer en beskrivelse af de miljømanagement- og kvalitetsmanagementsystemer, vi har fastlagt. Ved anvendelse garanteres, at kontraktlige vedtagne krav bliver opfyldt. Alt hvad der har indflydelse på miljøet, såsom organisatoriske, forretningsmæssige og tekniske aspekter, bliver planlagt, styret og overvåget.

Gennem denne erklæring forpligter ledelsen, at alle medarbejdere udfører deres arbejde iht. beskrivelserne i managementhåndbogen samt de almene arbejdsanvisninger.

Vores mål er den kontinuerlige forbedring af vores miljøaktiviteter. Med vurdering af resultater, interne audits samt den periodiske rapportering fra medarbejdere, bliver egnetheden, rimeligheden og virkningen af miljømanagementsystemet regelmæssigt kontrolleret af ledelsen.

Vi stiller alle nødvendige midler til opfyldelse af vores miljøstandard og gennemførelse af vores miljøpolitik til rådighed.

Vi forpligter os til vedvarende forbedringer og videreudvikling af vores miljø- managementsystem.

Silkeborg, Juni 1st, 2013.

Certificate DIN EN ISO 14001:2009