Salg kun til erhvervsdrivende

Kvalitetspolitik

Og principerklæring

Som midtpunkt i vores kvalitetspolitik står vores kunder, som vi vil forsyne med produkter og tjenesteydelser, som svarer til dine krav og forventninger.

Disse mål kan dog kun realiseres, når følgende ledende sætning til kvalitet kan overholdes:

  • En høj kvalitet på vores produkter og tjenesteydelser (service) gælder som øverste virksomhedsmål
  • Målestokken for vores produkt- og tjenesteydelser bliver bestemt af vores kunder.
  • Punktlighed for vores leveringer, pakket efter forskrifterne så det ankommer sikkert ved kunderne, som kunderne forventer. Lovede leveringsaftaler overholdes.
  • Omhyggelig og grundig bearbejdning af forespørgsler, tilbud, ordre, prøver og reklamationer efter „nul-fejl-princippet“.
  • Alle medarbejdere er bevidste i forbindelse med sine krav til realisering af vores kvalitetsmål og kvalitetsafvigelser, og skal straks melde til ledelsen, hvis det ikke kan opfyldes.
  • Omkostningssænkning og produkttivitetsstigning gennem et ensartet højt kvalitetsniveau, der kun kan opnås, når alt arbejde udføres rigtigt fra start af.
  • Prioritering af fejlundgåelse i forhold til fejludbedring gennem bortskaffelse af fejlårsagen.
  • Grundig bedømmelse af vores leverandører, da kvaliteten for vores produkter hovedsagelig afhænger af vores leverandører.
  • Hensyn til de løbende krav og forventninger til vores kunder.

Mål vores anstrængelser er, at opnå „vores kunders tilfredshed“.

Principerklæring til KM-System

Til opfyldning af aftalte kundekrav, til planlægning, gennemføring og overvågning af alt kvalitetsrelevant drift er i vores virksomhed blevet indført et kvalitetsmanagement-system efter DIN EN ISO 9001:2008 som praktiseres i hele virksomheden.

 

KM-dokumentation, som består af KM-håndbog og de deri anførte dokumenter som f.eks. procedureanvisninger, arbejdsanvisninger, er forpligtende for alle medarbejdere i firmaet.

Repræsentanten for den øverste ledelse har til opgave, at garantere at KM-systemet bliver opretholdt, regelmæssig at berette om ydeevne på KM-systemet og nødvendig forbedringer (f.eks. ved hjælp af gennemførte interne audits) og i virksomheden fremskynde bevidstheden til opfyldelse kundekrav. Han er derfor støtte for ledelsen og alle medarbejdere i firmaet.

Gennem de nævnte forholdsregler skal den beskrevne kvalitetspolitik for huset virkeliggøres. Derved tjener kvalitetspolitikken alle medarbejdere som forpligtende retningslinie til kvalitetsbevidste, kundeorienteret og ansvarlig handel.

Neuenstadt a. K., den 01. Juni 2013

Certificate DIN EN ISO 9001:2008