Salg kun til erhvervsdrivende

Juridisk information

Databeskyttelseserklæring

Förch glæder sig over dit besøg på vores webside samt over din interesse for vores produkter. Vi tager beskyttelsen af din private data alvorlig og vil have, at du føler dig godt tilpas når du besøger websiden. Beskyttelsen af privatlivet ved behandling af personlige data er et vigtigt anliggende, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. Vi forarbejder personlige data, der er registreret ved besøg på vores webside, i henhold til landets databeskyttelseslov, i det hvor den ansvarlige for dataforarbejdningen sidder. Websider fra Förch kan have links til andre udbydere, hvor denne databeskyttelseserklæring ikke gælder.

Registrering og forarbejdning personlige data

Når du besøger vores webside, gemmer vores webserver automatisk lP-Adressen, som vises fra din Internet Service Provider, websiden hvorfra du besøger os, websiden du besøger hos os, samt dato og varighed for besøget. Personlige data bliver kun gemt, når du angiver disse i forbindelse med en registrering, en undersøgelse, en prisforespørgsel, eller til gennemførelse af en ordre/kontrakt.

Udnyttelse og videregivelse personlige data og formålsforpligtigelse

Förch benytter dine personlige data til formål for teknisk administration på websiden, til kundeadministration og til marketing. Formidling af personlige data til statslige institutioner og myndigheder sker kun indenfor rammer af de nationale retsforskrifter. Vores medarbejdere og forhandler er forpligtet til fortrolighed.

Valgmulighed

Vi vil bruge dine data til at kunne informere dig om vores produkter og tjenesteydelser og i givet fald sprøge dig om dette. Selvfølgelig er deltagelse i sådanne aktioner frivillig. Hvis du ikke er indforstået med dette, kan du altid meddele os dette, så vi kan spærre dataene. Yderligere informationer finder du på den pågældende webside.

Cookies

Förch anvender Cookies, for at kunne følge besøgerens præferencer og udforme websiden optimalt. Cookies er små data, der der ligges ned på din harddisk. Dette muliggør en lettelse af navigationen og øger brugervenlighed på websiden. Cookies hjælper os ligeledes med identificeringen af særlig populære områder på vores internetside, så vi målrettet kan afstemme indholdet på vores internetsider med dine behov og dermed forbedre vores tilbud til dig. Cookies kan bruges til at fastsætte, om der allerede har været en kommunikation mellem vores sider og din computer. Der bliver udelukkende indentificeret Cookies på din computer. Personlig data kan så gemmes i Cookies, når du har givet lov, f.eks. ved at lette adgangen til en beskyttet online adgang, så du ikke skal angive User I D og Password hver gang. Naturligvis kan du også se vores webside uden Cookies. De fleste Browsere acceptere automatisk Cookies. Du kan forhindre at der gemmes Cookies på din harddisk, idet du vælger "accepter ikke cookies" i din browserindstilling. Hvordan det fungere, kan du se i brugsanvisningen fra din Browserproducent. På din computer kan du altid slette allerede satte Cookies. Hvis du ikke accepterer Cookies, kan dette føre til funktions indskrænkninger på vores hejmmeside.

Følgende Cookies bliver gemt:

  • midlertidig seance-Cookie
  • ved Login midlertidig - vedvarende ægtheds-Cookie
  • ved anvendelse af huskeseddel: vedvarende Cookie til identifikation
  • ved anvendelse af varekurv: vedvarende Cookie til identifikation

Sikkerhed

Förch indsætter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte de data du har valgt ved os, mod manipulation, tab, forstyrrelse og mod indgreb fra uberettiget personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver fortløbende forbedret i henhold til den teknologiske udvikling.

Oplysningspligt

Forch meddeler dig så vidt muligt omgående skriftligt efter gældende lov, om og hvilke personlige data der er gemt vedr. dig. Skal der trods vores umage for data rigtighed og aktualitet være gemt forkerte informationer, vi vi på din opfordring kigge på disse.

Ophavsret

Copyright 2009 Theo Förch GmbH & Co. KG. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafik, tone-, video- og animationsdata samt deres arrangement ligger under ophavsretten og andre love til beskyttelse åndelig ejendom. Det må hverken kopieres til handelsformål eller til videregivelse, eller ændres og anvendes på andre websider. Nogle websider fra Förch indeholder også materiale, som dem der har ophavsretten, har stillet til disposition.

Mærke

Hvor intet andet er angivet, er alle nævnte mærker på Förch A/S webside lovlig beskyttet varemærke for Theo Förch GmbH & Co. KG. / Förch A/S.

Licensrettigheder

Förch vil tilbyde dig et innovativ og informativ internetprogram. Vi håber dog, at du er lige så glad for vores kreative udformning som vi er. Vi beder dig dog om forståelse for, at Förchs ejendom, inklusiv patent, handelsmærker og ophavsret, skal beskyttes på denne webside.

Ansvarsfraskrivelse

Informationer og angivelser på disse sider udgør ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. De udgør især ingen stiltiende tilsagn eller garanti vedrørende beskaffenheden, handelsevnen, egnetheden for bestemte formål eller overtrædelse af love og patenter.

På vores webside finder du også link til andre sider på internettet. Vi gør opmærksom på, at vi ingen indflydelse har på udformningen og indholdet, på de sider der linkes til. Vi kan derfor heller ikke overtage nogen garanti for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de opstillede informationer. På baggrund af dette tager vi afstand fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle links, til eksterne sider og deres indhold, der på vores internetside.